198340 zima-balwan-narty-zjazd

Druhny i Druhowie,

przed nami ferie zimowe, w trakcie których niektórzy z Was będą organizować różne formy zbiórek lub zimowiska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda forma zbiórki organizowana w trakcie ferii zimowych, wyjazdowa lub w miejscu zamieszkania wymaga zarejestrowania w Kuratorium Oświaty oraz Komendzie Chorągwi Stołecznej ZHP.

 

Zwykłe zbiórki organizowane na śródrocznych zasadach tj. w harcówkach, na terenie szkoły oraz jednodniowe wypady np. do teatru itp. nie podlegają rejestracji ani zgłoszeniu.

Każdy wypoczynek trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez noclegu), organizowany w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku

podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty i K.Ch.St. ZHP.

Z wyjątkiem opisanej wyżej zbiórki zwykłej przy organizowaniu pozostałych form należy złożyć niezbędne dokumenty w celu zatwierdzenia i rejestracji takiej formy wypoczynku (rejestracji dokonuje Komenda Hufca).

Na samym początku proszę o wypełnienie załączonej deklaracji udziału w HAZ i zwrócenie jej w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

Celem jest poznanie zaplanowanych form wypoczynku i przybliżonej ilości uczestników oraz przygotowanie odpowiednich dla formy wypoczynku dokumentów, które zostaną wysłane na podany w deklaracji adres e-mail.

Ogromna prośba – z uwagi na obowiązujące terminy bardzo proszę o niezwłoczny zwrot deklaracji.

Terminarz składania pozostałych dokumentów zostanie wysłany zainteresowanym po złożeniu deklaracji.

Przypomnę, że w trakcie ferii letnich czy zimowych ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) obejmuje wyłącznie uczestników zarejestrowanych form wypoczynku.

Do czasu oficjalnego mianowania, sprawami akcji zimowej zajmuje się Dh. phm. Bożena Chorąży – kontakt: skarbnik@nowydwormazowiecki.zhp.pl 

Czuwaj !

hm. Marcin Janiszewski

 

 

Deklaracja HAZ 2017

Ostatni rozkaz KH

Galeria

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!