PLAKAT INFO JEDI-malyCzuwaj!

Druhny i Druhowie przed Wami niesamowita przygoda. Teraz zdradzimy jednak niewiele.

Aby MOC była z nami, a Wasze Imperia rosły w siłę potrzebujemy, by każdy z Was posiadał wyszkolenie i spełniał warunki formalne do bycia Mistrzem Jedi Drużyny.

Tym bardziej, że nałożono obowiązek uzupełnienia tych warunków przez naszych drużynowych do końca maja. Dlatego właśnie wspólnie mierzymy się z tym zadaniem i organizujemy przeszkolenie w formie kursu drużynowych "Powrót Jedi".

 

Przypominamy, że:

Zgodnie z Instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego pkt. 30 każdy drużynowy musi spełniać poniższe wymagania:

  • ukończył 16 lat
  • jest instruktorem ZHP; w uzasadnionych przypadkach właściwy komendant może powierzyć funkcję drużynowego osobie, która ma otwartą próbę przewodnikowską,
  • ukończył kurs drużynowych metodyki odpowiedniej dla prowadzonej przez siebie drużyny; w przypadku drużyny wielopoziomowejukończył kurs drużynowych jednej z metodyk reprezentowanych w drużynie i jest przygotowany w zakresie pozostałych metodyk reprezentowanych w drużynie.

Co to oznacza w praktyce? Wszyscy chyba rozumiemy. Niestety w standardach kursów drużynowych określone jest, że tylko osoby z kursem przewodnikowskim mogą przystąpić do kursu drużynowych. Mimo to, jako Wasz komendant podjąłem decyzję, że do kursu drużynowych zostaną dopuszczeni wszyscy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

  • ukończone 16 lat
  • otwarta próba przewodnikowska

Ci z Was, którzy pozytywnie ukończą kurs otrzymają zaświadczenie o udziale w zajęciach w danej metodyce, podpiszą zobowiązanie, że do końca 2017 roku ukończą kurs przewodnikowski i w momencie, w którym przedstawią dyplom ukończenia kursu przewodnikowskiego otrzymają dyplom ukończenia kursu drużynowych.

Natomiast Ci z Was, którzy mają już ukończony kurs przewodnikowski, oczywiście po pozytywnym zaliczeniu kursu drużynowych, otrzymają od razu dyplom ukończenia kursu drużynowych.

Bardzo proszę podejdźcie do zagadnienia bardzo poważnie i odpowiedzialnie.

Liczę na udział w kursie wszystkich drużynowych, którzy nie mają ukończonego takiego kursu.
Zapraszam również tych, którzy chcą uzyskać dyplom w dodatkowej metodyce oraz wszystkich, którzy chcą zostać drużynowymi lub po prostu chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności oraz przeżyć wspaniałą gwiezdną przygodę.

Z harcerskim pozdrowieniem
Mistrz Yoda

Plakat Kurs Drużynowych POWRÓT JEDI

Ostatni rozkaz KH

Galeria

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!