logoHUFIEC 2014 wwW związku z powtarzającymi się przypadkami naruszania dyscypliny służbowej, prawnej i finansowej przez instruktorów oraz funkcyjnych drużyn i szczepów, zwłaszcza w sprawach związanych z zawieraniem lub rozwiązywaniem umów lub porozumień, Komendant i Skarbnik Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki przypominają, że jako jedyni posiadają pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Chorągwi Stołecznej ZHP w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych w sprawach zwykłego zarządu Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki.

W szczególności pełnomocnicy są upoważnieni do składania wniosków w sprawie zlecania zadań publicznych i innych, zawierania umów dotyczących zlecania zadań finansowanych ze środków publicznych i przyznanej dotacji na ich realizację oraz przedkładania rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych z wykonania tych zadań, zawierania i rozwiązywania umów jak też składania oświadczeń, pism, podań do wszelkich władz, urzędów, osób prawnych i fizycznych.

Aby wyjaśnić prawnicze sformułowania:

- wszelkie umowy, porozumienia, w tym ubezpieczeniowe, pisma kierowane do władz, urzędów,  osób prawnych i fizycznych w imieniu ZHP muszą mieć akceptację Komendanta i Skarbnika Hufca,

- jakakolwiek umowa, porozumienie, aneks do umowy zawarty bez zgody Komendanta i Skarbnika Hufca, stanowi naruszenie dyscypliny służbowej, prawnej i finansowej zaś wszelkie zobowiązania zwłaszcza finansowe z tego tytułu obciążą personalnie osobę za to odpowiedzialną niezależnie od skutków prawnych i służbowych.

C Z U W A J !

Komendant Hufca hm. Marcin Janiszewski

Skarbnik Hufca     phm. Bożena Chorąży

Ostatni rozkaz KH

Galeria

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!