zjazd40 logo-ok-01-768x342Zbiórka Wyborcza 17 września 2017 godz. 10:00 - Rejon 7

-       liczba mandatów 2

-       hufce: Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki.

Zgodnie z uchwałą Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 59/III/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zwołania zbiórek wyborczych rejonów hufców w celu wyboru delegatów na Zjazd ZHP podaję do wiadomości listę delegatów posiadających czynne prawo wyborcze na zbiórkę wyborczą w dniu 17 września 2017 r.

Miejsce Zbiórki Wyborczej:

Sala konferencyjna Ratusza w Legionowie ul. Józefa Piłsudskiego 41

 

Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zbiórki wyborczej z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zbiórki wyborczej. Po jej rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zbiórki wyborczej z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi.

Jeśli ktoś z Was chciałby kandydować proszę o kontakt z Dh. phm. Janem Marcinkowskim j.c.marcinkowski@gmail.com 

 

L.p.

Stopień, imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1.   

hm. Bożena RUDZIŃSKA

Zastępca Przewodniczącego ChKI „NIKE”

2.   

hm. Bogumiła ŻELASKO

Członek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich,

Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca,

Członek ZKK Hufca, Namiestnik

3.   

hm. Jacek SMURA

Drużynowy 424 Drużyny Harcerskiej „Grupa Kampinos”,

4.   

hm. Marcin JANISZEWSKI

Komendant Hufca

5.   

hm. Sebastian SOSIŃSKI

Przewodniczący Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

6.   

hm. Grażyna KILJAN

Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

7.   

hm. Michał FRĄCZAK

Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

8.   

phm. Bożena CHORĄŻY

Skarbnik Hufca, Pełnomocnik HALiZ Hufca

9.   

phm. Sylwia GARDYNIK

Członek Komendy Hufca ds. kształcenia,

Przewodnicząca ZKK Hufca

10. 

phm. Olga SAWICKA

Vice-przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca, Komendantka 2 SDHiGZ „COS”

11. 

phm. Agnieszka MARKIEWICZ

Drużynowa 365 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Załoga Santa Marii”

12. 

phm. Agnieszka SEMENIUK – CZEPCZYŃSKA

Drużynowa 13 Grunwaldzkiej Turystycznej Drużyny

Harcerskiej „Czarne Ścieżki”

13. 

phm. Robert GOŚ

Komendant 444 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Trzy Czwórki”,

Kwatermistrz Hufca, Sekretarz KR Hufca

14. 

phm. Daniel NOWAK

Komendant 3 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad

Zuchowych „Bratnich Ognisk”, Członek Hufcowego ZKK, Drużynowy 32 DH z Nasielska

15. 

phm. Radosław NOWAK

Członek Komendy Hufca ds. programu

16. 

phm. Mariusz ZIÓŁKOWSKI

Członek Komendy Hufca ds. pracy z kadrą

17. 

phm. Zenon JENDOR

Przewodniczący Kręgu Seniora „Nałęcz”

18. 

phm. Piotr STĘPIEŃ

Komendant 424 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad

Zuchowych „Kampinos”

19. 

phm. Agnieszka SOWIŃSKA

Członek ZKK Hufca

20. 

phm. Jan MARCINKOWSKI

Przewodniczący Zespołu ds. nagród i wyróżnień

21. 

pwd. Urszula FALASA

Drużynowa 7 NWGDHiZ „Dziabąg”

22. 

pwd. Piotr GRAFF

Drużynowy 462Drużyny Harcerskiej „Partyzanci Kampinosu”

23. 

pwd. Agnieszka JANISZEWSKA

Drużynowa 462 Gromady Zuchowej „Ogniki”, Namiestnik

24. 

pwd. Łukasz PIWKO

Szef Hufcowego Kręgu Specjalnościowego

25. 

pwd. Piotr BEDNARSKI

Drużynowy 3 Drużyny Harcerskiej „Płomyki”

26. 

pwd. Iwona RADOMSKA

Drużynowa 462 Gromady Zuchowej „Leśne Ludki”

Komendant 462 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad

Zuchowych „Zośka”

27. 

pwd. Agnieszka RADZIUK

Drużynowa 462 Drużyny Starszoharcerskiej „Parasol”,

Namiestnik

28. 

pwd. Michał KOBUS

10  Drużyna Harcerska „Ad astra” im. Małego Powstańca, Komendant 27 Czosnowskiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych

29. 

pwd. Radosław RUSZCZYK

Drużynowy 424 Gromady Zuchowej „Przyjaciele Łosia

Kampinosia”

30. 

pwd. Filip KOBUS

Drużynowy 8 Czosnowskiej Gromady Zuchowej „Mądre Szczurki”

31. 

pwd. Justyna Zalesińska

Drużynowa 444 Próbnej Drużyny Harcerskiej w Łomiankach – Dąbrowie Leśnej

32. 

HR Michał SZYMAŃSKI

Drużynowy 462 Drużyny Starszoharcerskiej „Alek”

33. 

HO Magda GRYGLAS

Drużynowa 2 Gromady Zuchowej „Zawiszątka”

34. 

HO Justyna RADOMSKA

Drużynowa 462 Drużyny Harcerskiej „Rudy”

35. 

HO Monika Składanek

Drużynowa 31 Drużyny Harcerskiej „Harmider”

36. 

HO Maciej ZGÓRZAK

Drużynowy 9 DSH im. Aleksandra Kamińskiego w Czosnowie

37. 

HO Krzysztof KURZYŃSKI

Drużynowy 11 Strzeleckiej Drużyny Harcerskiej „Strzelcy Modlińscy”

38. 

HO Grzegorz WILK

Administrator Strony WWW Hufca

39. 

HO Maria ŻAKOWSKA

Drużynowa 444 Drużyny Harcerskiej „Zawiszacy” w Łomiankach

40. 

ćwik Patryk KURPIEWSKI

Drużynowy Próbnej Drużyny Wędrowniczej

41. 

ćwik Rafał KULESZA

Drużynowy 444 Drużyny Harcerskiej im. hm. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka” w Łomiankach

42. 

ćwik Kacper CHOJNACKI

Drużynowy 2 Drużyny Starszoharcerskiej „HALO”

43. 

pion. Zuzanna MAŁAJNY

Drużynowa Próbnej Gromady Zuchowej w Modlinie

Twierdzy

44. 

dh Janusz PIASECKI

Drużynowy Próbnej Drużyny Harcerskiej w Leoncinie

Ostatni rozkaz KH

Galeria

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!