sobotka logo wwDruhny i Druhowie

Miejsce Sobótki Warsztatowej "Poznaj mnie i bądź gotów! - o niepełnosprawności oraz zaburzeniach u dzieci." :

  • Start: godzina 1900
  • Miejsce: Ośrodek Szkolenia Wolontariuszy w Starej Dąbrowie, 05-155 Stara Dąbrowa 17
  • Data: 16 czerwca 2018 r