PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Obowiązek opłacania podstawowej składki członkowskiej określa Statut ZHP.

Zuchy, harcerze, harcerze starsi oraz wędrownicy, składki opłacają wg zasad określonych przez Komendanta Szczepu/Drużynowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej (zwanego dalej Szefem PJO), do której zuch, harcerz, harcerz starszy i wedrownik posiada przydział służbowy.

Szef PJO określa zasady oraz terminy opłacenia składek podając numer konta bankowego, na które Rodzice mogą dokonywać wpłat.

Bardzo ważna jest terminowość opłacania składek. W związku z wprowadzeniem systemu ewidencji członków ZHP, każda składka jest ewidencjonowana, a w przypadku braku opłacenia składki następuje automatyczne wygaśnięcie członkostwa w ZHP.

Zuch, harcerz, harcerz starszy czy wędrownik, po upływie terminu opłacenia składki traci członkostwo i nie może być uczestnikiem zbiórek, rajdów, biwaków, obozów oraz innych form pracy ZHP. Jednocześnie wygasa polisa ubezpieczeniowa, którą objęci są wszyscy członkowie ZHP.

Dlatego bardzo proszę o przestrzeganie terminów opłacania składek członkowskich określonych przez Szefów PJO.

Rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi i wątpliwości Szefowi PJO, a w przypadku braku porozumienia Skarbnikowi Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki.

Dane kontaktowe można uzyskać w zakładce Komenda Hufca na niniejszej stronie.

 

Czuwaj !

 

SKARBNIK HUFCA

phm. Bożena Chorąży

 

NZ "Kraina Fantazji"

nam-LOGO-1

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

ROHiS

IPHZN

izbapamieci1