logoHUFIEC 2014

SKŁADKI

 

W roku 2020 r. składki zostają naliczone w oparciu o ewidencję ZHP w następujący sposób:

  • Składka podstawowa: 12,oo zł. za miesiąc/36,oo zł za kwartał/144,oo za rok.

Za prowadzenie ewidencji i sposób zbierania składek od zuchów i harcerzy odpowiadają Drużynowi i Komendanci Szczepów.

*******************************

Szczepy, które posiadają własne subkonto przyjmują wpłaty od rodziców przelewem na  konto przypisane do danego Szczepu.

 

W dniu rozliczania wpłat tj.:

 

15.03.2020 r. – za   I kwartał

15.06.2020 r. – za II kwartał

15.09.2020 r. – za III kwartał

15.12.2020 r. – za IV kwartał

 

z konta jednostki zostaną pobrane środki pomniejszone o kwotę 2 zł składki podstawowej za miesiąc (6 zł za kwartał), która pozostaje w Drużynie/Szczepie.

*******************************

Instruktorzy opłacają swoje składki członkowskie do 15 marca 2020 r. w następujący sposób:

 

  • instruktorzy działający w Szczepach i Drużynach posiadających własne subkonto – wpłacają na konto danego środowiska. Składki te zostaną pobrane przy rozliczeniu środowiska za składki zuchów i harcerzy.

 

  • instruktorzy niedziałający w Szczepach i Drużynach samodzielnych wpłacają składkę roczną w kwocie 144,oo zł. bezpośrednio na konto składkowe Hufca:

 

Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki

 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. I. Paderewskiego 22

 

Nr konta: 27 8011 0008 0000 0032 3330 0003

 

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim

 

W tytule wpłaty należy koniecznie podać imię i nazwisko instruktora, składka instruktorska i okres, za jaki wpłaca

 

Przykład: Jan Kowalski - składki instruktorskie za rok 2020

 

*******************************

Proszę nie dokonywać indywidualnych wpłat składek członkowskich zuchów i harcerzy na powyższe konto, gdyż może to spowodować ogromne zamieszanie na kontach Hufca.

 

*******************************

Każdy Drużynowy ma obowiązek stałej aktualizacji danych swojej jednostki w ewidencji ZHP.

 

Szczególną uwagę należy poświęcić składom osobowym Drużyny oraz opłaconych składek.

 

Dane te będą brane pod uwagę w momencie zatwierdzania wszelkich form pracy Drużyny (rajdy, biwaki, obozy czy zimowiska).

 

Przestrzegam przed zaniżaniem składów osobowych Drużyn w ewidencji ZHP z uwagi na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoba nieujęta w ewidencji nie posiada takiego ubezpieczenia.

 

W sprawach ewidencji (dostępu do edycji Drużyny) należy kontaktować się z Druhem phm. Radosławem Nowakiem.

 

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt.

 

Czuwaj !

 

SKARBNIK HUFCA

 

phm. Bożena Chorąży

 

NZ "Kraina Fantazji"

nam-LOGO-1

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

ROHiS

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!